จำกัด User หรือไม่

จำกัด User หรือไม่emphasized text

Can you have more details on your question?